Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Centralna Informacja Emerytalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1941

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady funkcjonowania Centralnej Informacji Emerytalnej, zwanej dalej "CIE";
2)
zasady dostępu do informacji emerytalnej;
3)
warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.