Art. 8. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  8.

Posiedzenia Komisji Mieszanej odbywać się będą na przemian w Warszawie i w Sofii, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w Sofii nie później niż w trzy miesiące po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Przewodniczącego posiedzeń Komisji Mieszanej w Warszawie zamianuje każdorazowo Rząd Bułgarski, zaś przewodniczącego posiedzeń w Sofii Rząd Polski.

Komisja Mieszana ustali regulamin, według którego Komisja oraz Podkomisja wykonywać będą swe prace.

Wydatki Komisji Mieszanej ponosić będą obie Strony po połowie, wydatki Podkomisji Strona, w której dana Podkomisja pracuje.