Art. 6. - Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1947.06.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.
Artykuł  6.

Obie Umawiające się Strony przekazywać sobie będą projekty reform, opracowanych przez ich Rządy w sprawach szkolnictwa i organizacji życia naukowego i kulturalnego.