Bułgaria-Polska. Konwencja w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami. Warszawa.1949.09.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1952 r.

KONWENCJA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r.

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu dwudziestym szóstym września tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku podpisana została w Warszawie Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami o następującym brzmieniu dosłownym:

(Tekst konwencji został zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru.)

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Dano w Warszawie, dnia 31 stycznia 1951 roku.

ZAŁĄCZNIK 

KONWENCJA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami.

grafika