Bezpłatne odstąpienie gminie m. Stanisławowa gruntu państwowego w Stanisławowie na cele rozszerzenia ulicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.109.774

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1925 roku
w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Stanisławowa gruntu państwowego w Stanisławowie na cele rozszerzenia ulicy.

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 25 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. № 51, poz. 346) zarządza się co następuje:
Odstępuje się bezpłatnie gminie m. Stanisławowa zbędny dla potrzeb państwowych skrawek gruntu państwowego przy ul. Kołłątaja № 24 w Stanisławowie o powierzchni 30.5 m2, celem rozszerzenia ulicy, pod warunkiem przesunięcia kosztem gminy ogrodzenia nieruchomości państwowej przy ul. Kołłątają № 24.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.