Oddział 8 - Czystość i porządek. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

8.

Czystość i porządek.

§  25.
Pracownie graficzne powinny być codziennie sprzątane i oczyszczane.
§  26.
Podłogi pracowni powinny być co dzień oczyszczane na mokro i zamiatane, a wszelkie odpadki zbierane do specjalnych naczyń i usuwane.
§  27.
Co najmniej raz na miesiąc pracownie powinny być gruntownie porządkowane i oczyszczane, a pył ze ścian, stropów i wszelkich w nich znajdujących się urządzeń usuwany.
§  28.
Szyby od wewnątrz powinny być myte co najmniej raz na miesiąc, a od zewnątrz co najmniej raz na trzy miesiące.
§  29.
Ściany i stropy pracowni graficznych, które nie dają sie zmywać, powinny być bielone co najmniej raz na rok.
§  30.
Urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe i ogrzewnicze pracowni graficznych należy utrzymywać stale w stanie sprawności.
§  31.
Wstęp osób postronnych do pracowni graficznych jest wzbroniony.
§  32.
W pracowniach graficznych nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu.