Rozdział 5 - Czyszczenie zboża. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział V.

Czyszczenie zboża.

§  90.
Zabrania się umieszczania w pomieszczeniach czyszcza-rni pomocniczych tablic elektrycznych oraz wyłączników elektrycznych nożowych nie okapturzonych.
§  91.
Zabrania się wchodzenia z otwartym płomieniem do czyszczarni. Zakaz ten powinien być uwidoczniony specjalnymi napisami, umieszczonymi przy wejściu do czyszczarni.
§  92.
Zabronione jest wypuszczanie bezpośrednio na podłogę oraz gromadzenie w czyszczarni odpadów z maszyn czyszczących.
§  93.
Magnesy stałe i elektromagnesy powinny być instalowane przed maszynami czyszczącymi i rozdrabniającymi, w których może nastąpić iskrzenie, oraz tam, gdzie tego wymagają względy technologiczne lub bezpieczeństwa przeciwpożarowego.