Rozdział 1 - Przepisy wstępne. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział I.

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w młynach, spichrzach zbożowych i wytwórniach pasz.
2.
Określenie "zakłady" użyte w dalszej treści niniejszego rozporządzenia oznacza zakłady wymienione w ust. 1.
3.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w wiatrakach wyłącznie śrutujących zboże.