§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,
2)
wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.