C-11/99, Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Interpretacja pojęć „graficzny monitor ekranowy” i „kabiny sterownicze maszyn i pojazdów”., MARGRIT DIETRICH v. WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 2000/7A/I-5589

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2000 r. C-11/99 Minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe. Interpretacja pojęć „graficzny monitor ekranowy” i „kabiny sterownicze maszyn i pojazdów”.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 6 July 2000, Case C-11/99
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.