§ 2. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  2.
Zabrania się:
1)
stosowania barwników nieorganicznych do barwienia artykułów żywności, z wyjątkiem ultramaryny do barwienia cukru,
2)
barwienia artykułów żywności, jeżeli barwienie miałoby na celu ukrycie składu, właściwości (złej jakości bądź zepsucia) lub wartości odżywczej tych artykułów.