§ 11. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.