[Wpływy z tytułu kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa] - Art. 338a. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 338a. - [Wpływy z tytułu kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  338a.  [Wpływy z tytułu kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa]

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 335, art. 336, art. 337a i art. 338, stanowią dochód budżetu państwa.