Art. 43. - [Weryfikacja prawidłowości wysokości wniesionej wpłaty na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych] - Badania kliniczne produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.605

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2023 r.
Art.  43.  [Weryfikacja prawidłowości wysokości wniesionej wpłaty na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych]

Rzecznik Praw Pacjenta jest uprawniony do weryfikowania prawidłowości wysokości wniesionej wpłaty na Fundusz na podstawie danych zawartych w bazie danych UE, o której mowa w art. 81 ust. 1 rozporządzenia 536/2014.