Zimna Tamara, Podmiot leczniczy jako sponsor/współsponsor w badaniu klinicznym produktu leczniczego - zadania i obowiązki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Podmiot leczniczy jako sponsor/współsponsor w badaniu klinicznym produktu leczniczego - zadania i obowiązki

Komentarz przedstawia najważniejsze obowiązki spoczywające na sponsorze/współsponsorze w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na badanie oraz realizacją samego badania klinicznego wynikające z rozporządzenia UE w sprawie badań klinicznych oraz nowej ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Komentarz wyjaśnia, kto może zostać sponsorem/współsponsorem badania klinicznego, oraz omawia funkcjonowanie i zadania podmiotu leczniczego jako sponsora.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX