§ 3. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 3. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  3.
Pisemne zgłoszenie kandydata na aplikację przyjmuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Termin naboru na aplikację jest uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany każdorazowo w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.