§ 15. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 15. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  15.
1.
Część ustną przeprowadzają poszczególni członkowie komisji egzaminacyjnej w obecności komisji egzaminacyjnej; polega ona na udzielaniu odpowiedzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów przygotowuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, związane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.
2.
Przedmiotami części ustnej egzaminu są:
1)
prawo karne materialne;
2)
prawo karne procesowe i wykonawcze;
3)
kontrola przestrzegania prawa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
prawo cywilne materialne i postępowanie cywilne;
5)
prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;
6)
prawo gospodarcze;
7)
zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe, prawo europejskie, ustawa o prokuraturze oraz organizacja prokuratur i innych organów ochrony prawnej;
8)
kryminalistyka;
9)
medycyna sądowa, psychiatria i psychologia sądowa.
3.
W trakcie części ustnej egzaminu aplikant może, za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, posługiwać się tekstami aktów prawnych.