§ 11. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 11. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  11.
1.
Egzamin odbywa się w terminie określonym przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
2.
Termin rozpoczęcia egzaminu nie może zostać wyznaczony później niż w trzydziestym dniu od dnia zakończenia aplikacji.
3.
O terminie i miejscu egzaminu, co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia jej członków oraz (za pośrednictwem wojskowego prokuratora garnizonowego) aplikanta przystępującego do egzaminu.