Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1505 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.
Art.  14.  [Termin składania dokumentów w procedurze naboru]

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.