§ 1. - Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski. - Dz.U.1926.60.348 - OpenLEX

§ 1. - Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.60.348

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1926 r.
§  1.
Na część obszaru powiatu nowotarskiego, stanowiącą poprzednio powiat spisko-orawski, rozciąga się moc obowiązującą przepisów:
a)
ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304),
b)
ustawy z dnia 26 czerwca 1899 r. o Radach Szkolnych Okręgowych (Dz. ust. 1 rozp. kraj. № 84).