W jakiej wysokości należy ustalić przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, jeżeli nie istnieje cena rynkowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Czyż Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2005 r.

PYTANIE

Wykorzystujemy w swojej działalności urządzenia laboratoryjne (mierniki) na podstawie umowy użyczenia. W jakiej wysokości należy ustalić przychód z tego tytułu? Użyczający nie świadczy dla innych podmiotów takiej usługi. Nie znaleźliśmy również firmy, która świadczyłaby usługi polegające na wynajmowaniu tego typu urządzeń. Od użyczającego wiemy, że niektóre z tych urządzeń posiada na ewidencji środków trwałych, część jest zamortyzowana w 100%, a inne w momencie zakupu zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access