Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma podwykonawcza zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych z głównym wykonawcą. W umowie zawarto zapis, że wykonawca obciąży podwykonawcę częścią kosztów ubezpieczenia robót (koszty ubezpieczenia ponosi główny wykonawca).

W jaki sposób główny wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami ubezpieczenia - fakturą VAT, czy notą księgową? Czy obciążenie kosztami ubezpieczenia jest w takiej sytuacji czynnością podlegającą przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację