Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą przebywa na zwolnieniu lekarskim od dnia 1 kwietnia 2014 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. W maju 2014 r. przedłożyła w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dowody prowadzenia działalności gospodarczej. W czerwcu 2014 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Kontrola zakończyło się bez wyniku.

Czy przedsiębiorcy będą należały się odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?