Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2006 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2005 r.

PYTANIE

Po otrzymaniu od dostawcy usług faktury za rozmowy telefoniczne stwierdziliśmy, że jeden z naszych pracowników wykorzystywał telefon dla celów prywatnych. W związku z tym uzgodniliśmy z pracownikiem, że obciążymy go fakturą za ww. rozmowy w kwocie 570 zł. Faktura została wystawiona 13 października 2005 r. z terminem płatności w trzech równych ratach do 13 listopada 2005 r., 13 grudnia 2005 r., 13 stycznia 2006 r.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu VAT? Czy na zasadach ogólnych (październik), czy zgodnie art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., w miesiącach kiedy przypada termin płatności?

Wątpliwości powstały w związku z tym, że ww. artykule ustawodawca określił, że powstaje on w chwilą upływu terminu płatności, jeśli został on określony w umowie. W związku z tym, że ta "refaktura" jest jednorazowa nie zawarliśmy żadnej umowy tego typu z pracownikiem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?