Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2013 r.

PYTANIE

W 2004 r. spółka nabyła nieodpłatnie 360 akcji jednej ze spółek cukrowych (spółka A) o wartości nominalnej 1,50 zł za akcję i łącznej wartości 540 zł. Wartość akcji (540 zł) ujęto na koncie "Długoterminowe aktywa finansowe - akcje spółki cukrowej A" i w tej kwocie wykazano przychód podatkowy.

W listopadzie uzyskaliśmy informację, że od czerwca 2008 r. posiadamy 587 szt. akcji o wartości nominalnej 1 zł za akcję i łącznej wartości 587 zł w spółce cukrowej B. Nasza spółka nie dopłacała różnicy z tytułu wzrostu wartości akcji. Akcje spółek cukrowych nie są notowane na giełdzie.

Treść potwierdzenia stanu akcji podpisana przez zarząd cukrowni:

"Niniejszym informujemy, iż zgodnie z księgą akcyjną spółki (spółki cukrowej B) na dzień 30 czerwca 2008 r. stan akcji posiadanych przez X wynosił 587 szt. Są to akcje serii Y o wartości nominalnej 1 zł każdą od nr 000 do nr 587. Do dnia dzisiejszego (listopad 2012 r.) stan ilościowy akcji nie uległ zmianie".

W nawiązaniu do powyższego wyjaśniamy, iż spółka cukrowa A została przejęta przez spółkę cukrową B z dniem 30 czerwca 2008 r. (połączenie spółek przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 k.s.h.). W wyniku połączenia spółek, w miejsce akcji spółki cukrowej A, posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, wydano ekwiwalentne akcje spółki przejmującej, tj. spółki cukrowej B.

Uzyskano też informację, że akcje spółki przejmującej ustalono wg parytetów ustalonych przez biegłego. Dla spółki przejmowanej (spółka A) parytet wyniósł 1,63 (360 * 1,63 = 587).

Jakie rozliczenia wystąpią w CIT z tytułu zaistniałych zmian?

Czy powstanie przychód i koszt podatkowy (w jakich kwotach)? W jakim okresie należy rozliczyć podatek z tytułu zmiany spółki cukrowej i wartości akcji?

Zmianie uległy:

- liczba akcji.

- wartość nominalna 1 akcji,

- łączna wartość nominalna akcji,

- akcje innej spółki cukrowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?