Jakie ograniczenia występują przy potrącaniu rat pożyczki pracownika w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ma dług w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.

Jakie obowiązują limity przy potrącaniu rat pożyczki z wynagrodzenia pracownika?

Czy za zgodą pracownika można potrącić taką kwotę, że pracownikowi zostanie do wypłaty kwota poniżej minimalnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access