Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik wykonał sporadyczną sprzedaż samochodu osobowego. Zastosował przy tej sprzedaży zwolnienie, gdyż sprzedał samochód po wykupie z leasingu po upływie więcej niż 6 miesięcy od wykupu i odliczył 60% VAT z faktury wykupu. Samochodu po wykupie z leasingu za cenę rzędu 1000 zł netto nie wprowadził do ewidencji środków trwałych, użytkował jako niskocenny składnik majątku, wartość wykupu wpisał jednorazowo w koszty.

Czy podatnik obliczając proporcję o której mowa w art. 90 ust. 2-6 musi uwzględnić wartość sprzedaży tego samochodu w obrocie z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego?

Czy w przypadku, gdy obliczona proporcja będzie wynosić 99,9%, tj. 100% po zaokrągleniu zgodnie z ust. 4, to podatnik przy ustalaniu tej proporcji musi brać również pod uwagę art. 90 ust. 10 pkt 1, tj. sprawdzić, czy wartość podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji jest mniejsza niż 500 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?