Jak rozliczać w kosztach opłaty ponoszone na rzecz zagranicznych urzędów rejestracji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2016 r.

PYTANIE

Spółka wnosi opłaty na rzecz zagranicznych urzędów rejestracji. Wniesienie opłaty nie gwarantuje że otrzymamy pozytywną decyzję. Opłata nie podlega zwrotowi. Od momentu wniesienia opłaty do momenty otrzymania pozytywnej lub negatywnej decyzji mija czasami kilka miesięcy. Czasami jest też na przełomie roku.

Czy opłatę taką należy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili wniesienia opłaty, czy w chwili uzyskania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access