Jak opodatkować sprzedaż budynku nabytego i ulepszanego przed 1993 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi piekarnię. Działalność tę prowadzi we własnym budynku. Budynek ten wybudowała w 1977 r., powierzchnia budynku wynosiła 104 m2. Po kilku latach w części piwnicznej rozpoczęła prowadzenie piekarni - po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych. W związku z rozwojem firmy w latach 80. dobudowała dodatkową powierzchnię - hale produkcyjną. Po przebudowie powierzchnia usługowa wyniosła 174 m2, a powierzchnia mieszkalna bez zmian 104m2. Budynek ten nigdy nie był przyjęty do ewidencji środków trwałych firmy, tym samym nie był amortyzowany. Budowy i rozbudowy budynku dokonano w czasie, gdy nie obowiązywał VAT. W związku z tym, że powierzchnia usługowa przewyższa powierzchnię mieszkalną, zgonie z PKOB obiekt sklasyfikowany jest jako usługowy. Budynek ten nigdy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy etc. Osoba jest pierwszym właścicielem obiektu. Obecnie osoba ta planuje zakończyć działalność i sprzedać całą firmę.

Czy sprzedając wyżej opisany budynek (nie w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa), koniecznym będzie opodatkowanie sprzedaży stawką 23%?

Czy jeżeli doszłoby do sprzedaży całego przedsiębiorstwa, to sprzedaż taka nie byłaby objęta ustawą o VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access