Jak naliczyć aktywa z tytułu straty poniesionej przez spółkę przejmującą? - OpenLEX

Jak naliczyć aktywa z tytułu straty poniesionej przez spółkę przejmującą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak naliczyć aktywa z tytułu straty poniesionej przez spółkę przejmującą?

Spółka A posiada 100% udziałów w spółce B. Spółka A osiągnęła stratę podatkową za rok podatkowy 2011 np. 500.000 zł. Spółka B osiągnęła zysk za rok podatkowy 12,5 mln zł. Dnia 28 grudnia 2011 r. doszło do połączenia spółek A i B w trybie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. Spółka A planuje naliczyć aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Jak naliczyć aktywa z podatku odroczonego z tytułu straty spółki A za rok 2011?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?