Jak należy zaksięgować faktury dokumentujące koszty różnych okresów sprawozdawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2006 r.

PYTANIE

Otrzymałam fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną dnia 14 grudnia 2005 r. abonament wykazany na tej fakturze został naliczony za okres od 14 grudnia 2005 r. do 13 stycznia 2006 r. w wysokości 80 zł. Rozmowy telefoniczne dotyczą okresu od 14 listopada 2005 r. do 13 grudnia 2005 r. Następna faktura została wystawiona w styczniu za abonament od 14 stycznia 2006 r. do 13 lutego 2006 r., a rozmowy od 14 grudnia 2005 r. do 13 stycznia 2006 r.

Jak należy zaksięgować takie faktury dla celów podatkowych i bilansowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access