Jak należy interpretować wskaźnik powierzchni zabudowy określony w decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W decyzji o warunkach zabudowy określono wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 18,8%. W projekcie budowlanym, w bilansie, wskazano powierzchnię zabudowy proj. budynku 15,50% powierzchnię pod drogi i chodniki 10,% powierzchnię zieleni 74,5%.

Jak należy interpretować wskaźnik powierzchni zabudowy określony w decyzji o warunkach zabudowy?

Czy w opisanym powyżej przypadku wskaźnik powierzchni zabudowy określonego w decyzji o warunkach zabudowy został spełniony?

Czy do wskaźnika powierzchni zabudowy określonego w decyzji o warunkach zabudowy należy wliczyć powierzchnię utwardzoną - istniejąca i projektowaną - pod dojazdy i chodniki oraz powierzchnię zabudowy istniejących budynków oraz projektowanego domu, czy tylko powierzchnię zabudowy projektowanego domu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access