Gdzie należy opodatkować VAT usługę przebudowy zabytkowego budynku, jeśli świadczona jest ona przez podmiot ze Słowenii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Miasto było organizatorem konkursu architektonicznego, projekt dotyczył przebudowy zabytkowego budynku urzędu. Do konkursu oprócz pracowni projektowych z Polski przystąpiła pracownia ze Słowenii. Za pierwsze trzy najlepsze projekty przewidziane były nagrody pieniężne. Regulamin konkursu stanowił, że wyłonieni zwycięzcy przenoszą na Miasto prawa autorskie do wykonanych projektów. W związku z przeniesieniem ww. praw na organizatora konkursu pracownie projektowe wystawiły faktury z naliczonym VAT.

Czy w przypadku firmy ze Słowenii powinna to być faktura z VAT, czy też VAT nie powinien być naliczony, a Miasto winno potraktować tę czynność jako import usługi (art. 28e u.p.t.u.)?

Czy w przypadku podmiotu ze Słowenii (aktywny podatnik VAT) faktura wystawiona w euro powinna być w kwocie odpowiadającej wysokości nagrody, czy pomniejszona o VAT, który należałoby odprowadzić do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access