Czy zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego na dokumencie ZZA nie podlega wyrejestrowaniu na druku ZWUA, gdyż zaprzestanie odprowadzania raportów imiennych RZA traktowane jest jako wyrejestrowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2005 r.

PYTANIE

Czy aktualny pod rządami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych jest pogląd, iż zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego na dokumencie ZZA nie podlega wyrejestrowaniu na druku ZWUA? Sam fakt zaprzestania odprowadzania raportów imiennych RZA traktowany jest bowiem jako wyrejestrowanie (pogląd taki wyraziła K. Tymorek w publikacji z 2001 r., "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotnie z tytułu umowy zlecenia" Biblioteczka Pracownicza nr 120)?

Jak przedstawia się kwestia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków Rady Nadzorczej? Czy utrata prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, w przypadku dalszego pobierania świadczeń z tytułu podróży służbowej rodzi obowiązek wyrejestrowania? W jakiej formie należy tego wyrejestrowania dokonać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy