Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy firmą leasingową, która oddaje środki trwałe (głównie pojazdy samochodowe) w leasing na podstawie umów leasingu operacyjnego. Na gruncie ustawy podatku dochodowym od osób prawnym umowy te spełniają warunki umów leasingu operacyjnego, bilansowo prezentujemy je jako leasing finansowy. Z uwagi na sytuację ekonomiczną na rynku i brak wypłacalności klientów rozwiązujemy niektóre umowy i odbieramy przedmioty leasingu. W bilansie wartość niespłaconego kapitału z tych umów prezetujemy w pozycji "Towary", korygując ich wartość do wartości rynkowej, jednakże nadal (dla celów podatkowych) widnieją one w ewidencji środków trwałych podlegających amortyzacji.

Czy w takiej sytuacji mamy nadal prawo amortyzować te przedmioty podatkowo i czy amortyzacja ta stanowi koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?