Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (licencjobiorca, PKPiR), zawarła z osobą fizyczną (licencjodawca) umowę licencyjną. W postanowieniach umowy zapisano m.in.: "Prawo do korzystania będzie przysługiwało przez okres 12 miesięcy. Licencjobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia obowiązywania umowy na czas kolejnych 12 miesięcy, co należy zgłosić najpóźniej 30 dni przed upływem okresu trwania umowy."

Czy u licencjobiorcy należy potraktować prawo do licencji jako wartość niematerialną i prawną i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czy zaliczyć jednorazowo w koszty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację