Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2009 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2005 r.

PYTANIE

Jesteśmy sprzedawcą detalicznym gazu płynnego. Wcześniej byliśmy zobligowani do naliczania opłaty paliwowej.

Czy po 1 maja 2004 r. jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku?

Ponieważ urząd celny nie chciał się wypowiadać w tej sprawie, regulowaliśmy tą opłatę do końca października 2004 r.

Zgodnie z art. 37j ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - dalej u.a.p., obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od gazu ciąży na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej, zaś na podstawie art. 37l u.a.p., podstawą obliczenia opłaty paliwowej jest ilość gazu od jakiej sprzedawca detaliczny jest obowiązany zapłacić podatek akcyzowy.

Czy w związku z powyższym od 1 maja 2004 r. do końca października 2004 r. był obowiązek naliczania opłaty paliwowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?