Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy likwidacji spółki z o.o. oraz obowiązków wynikających z takiego faktu. Spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 15 czerwca 2016 r. Na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji sporządziliśmy sprawozdanie finansowe (czyli na 14 czerwca 2016 r.). Sporządziliśmy również bilans otwarcia likwidacji na dzień 15 czerwca 2016 r.

Czy sprawozdanie sporządzone na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników spółki?

Czy istnieje obowiązek złożenia ww. sprawozdania do urzędu skarbowego?

Czy istnieje obowiązek złożenia ww. sprawozdania do KRS?

Czy bilans otwarcia likwidacji podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników spółki?

Czy istnieje obowiązek złożenia bilansu otwarcia likwidacji do urzędu skarbowego?

Czy istnieje obowiązek złożenia bilansu otwarcia likwidacji do KRS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?