Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka podpisała umowę najmu. Umowie najmu podlegała nieruchomość wraz z posadowionymi na niej budynkami, budowlami, instalacjami, urządzeniami i infrastrukturą. Spółka otrzymuje fakturę nr I za czynsz, z której odlicza podatek VAT – 23%. Otrzymuje też fakturę nr II z tytułu refaktury dodatkowych kosztów. Zgodnie z zawartą umową Najemca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wynajmującego kosztów dodatkowych, obejmujących podatek od nieruchomości przysługujący od przedmiotu. Spółka również od tej faktury odlicza podatek VAT – 23%. Wartość czynszu z faktury nr I spółka uznaje za wydatek kwalifikowany. Wartość z faktury nr II spółka nie uznaje za wydatek kwalifikowany.

Czy spółka postępuje prawidłowo, że z faktury nr II (refaktura podatku od nieruchomości) odlicza podatek VAT?

Czy spółka postępuje prawidłowo, że faktury nr II (refaktura podatku od nieruchomości) nie kwalifikuje jako wydatek kwalifikowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację