Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2015 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi działalność w zakresie transportu i spedycji. W ciągu miesiąca wystawia około 5000 faktur. Faktury są wystawiane bezpośrednio z systemu księgowego. Część faktur jest wysyłana w postaci elektronicznej, ale znaczna większość jest drukowana i wysyłana pocztą. Wszystkie wystawiane faktury są zapisywane w plikach dotyczących konkretnego zlecenia. Faktura przesłana elektronicznie jest zapisana w postaci wyłącznie elektronicznej, a faktura przesłana pocztą jest po wydrukowaniu i podpisaniu skanowana i zapisana w pliku pdf. Ponieważ ilość wystawianych faktur powoduje znaczne problemy z ich przechowywaniem, spółka zamierza przechowywać wystawiane faktury jedynie w postaci zapisanych plików. Spółka ma siedzibę w Polsce i oczywiście dokumenty będą przechowywane na serwerach w Polsce.

1. Czy skan wydrukowanej faktury, która zostaje wysłana do klienta spełnia warunek z art. 106g ust. 1 u.p.t.u., a zatem czy może być on traktowany jako drugi egzemplarz?

Spółka będzie de facto posiadała zarówno fakturę zapisaną w systemie księgowym, którą w każdej chwili będzie mogła wydrukować, jak i kopię egzemplarza wysłanego do kontrahenta. Nie będzie jednak przechowywała wystawionych faktur w formie papierowej.

2. Czy w wypadku kontroli spółka będzie zobowiązana do wydrukowania wystawionych faktur, czy też będzie mogła dostarczyć kontrolującym faktury zapisane na nośniku danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?