Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Nasz kontrahent zobowiązał się do wykonania na naszą rzecz pewnego elementu z części składowych. W skład umowy wchodzą również usługi dostarczenia, nadzoru, przeszkolenia pracowników, sporządzenia dokumentacji projektowej. Przedmiotem umowy określonym w kontrakcie pozostaje jednak ten element. Montażu dokonuje nasza spółka. Dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem unijnym z numerem obcego kraju członkowskiego, jest też zarejestrowany jako polski podatnik VAT i posiada polski NIP. Zadanie realizowane jest etapami. Płatności mają być dokonywane w częściach odpowiednio po: sporządzeniu dokumentacji (30%), dostarczeniu elementu (60%), odbiorze (10%). Kontrahent twierdzi, że skoro jest zarejestrowany w Polsce do celów VAT, musi wystawić faktury z 23% podatkiem.

Czy jest to postępowanie prawidłowe?

Naszym zdaniem kluczową kwestią jest skąd części składowe będą dostarczane. Jeśli kontrahent posiada w Polsce SMPD oraz z dokumentacji będzie wynikało, że dostawa nastąpiła z terenu kraju, wówczas jest to transakcja krajowa opodatkowana przez dostawcę i mamy prawo odliczenia VAT z takiej faktury. Jeśli natomiast kontrahent zagraniczny nie posiada w Polsce SMPD lub posiada SMPD, ale dostawa nastąpiła z terenu innego kraju członkowskiego, wówczas musimy wykazać transakcję jako WNT od wartości netto faktury (naszym zdaniem tylko tyle należy się dostawcy) i wnioskować o dokonanie korekty do kontrahenta o VAT.

Czy kwestia posiadania przez kontrahenta przedstawicielstwa w Polsce ma tutaj znaczenie?

Ponadto mamy wątpliwości, czy wszystkie elementy transakcji wykazać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy może osobno dostawę części jako WNT i usługi pomocnicze jako import usług? Nie jesteśmy również pewni co do momentu dokonania WNT. Czy po każdym etapie należy wykazać WNT, czy jedynie zaliczkę na WNT a za moment dostarczenia rzeczy uznać datę ostatecznego protokołu potwierdzającego realizację kontraktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację