Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie w procesie produkcji kubków powstaje odpad w postaci kubków wadliwych lub też resztek folii. Odpad ten jest mielony w młynach i regranulowany, a następnie zawracany w formie regranulatu lub przemiału do procesu celem wytworzenia nowych kubków. Klienci pytają nas o udział % w produkcie finalnym surowca z recyklingu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. przez recykling rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Czy przemiał i regranulat, jeżeli służy do wytworzenia nowego kubka może być traktowany jako surowiec z recyklingu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?