Czy podatnikowi, który przed dokonaniem zwrotu VAT został wykreślony z rejestru przysługuje uprawnienie do zwrotu nadwyżki podatku, jeśli w dniu zgłoszenia wniosku o zwrot podatnik był zarejestrowanym podatnikiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2006 r.

PYTANIE

Czy VAT należny prawidłowo został ujęty w deklaracji za grudzień 2005 r. w przypadku wystawienia na spółkę w grudniu 2005 r. refaktur za usługi telekomunikacyjne (faktura z telekomunikacji; data wystawienia grudzień 2005 r.; zapłaty styczeń 2006 r.)?

VAT naliczony wykazano do odliczenia w styczniu 2006 r. W deklaracji za styczeń 2006 r. - brak sprzedaży, w pozycji deklaracji nadwyżka z poprzedniego miesiąca, a w pozycji 46 i 47 odliczenia omówione powyżej.

Czy możemy się starać w tym wypadku o zwrot podatku naliczonego? Jaki będzie termin zwrotu?

Po złożeniu deklaracji za miesiąc styczeń 2006 r. zamierzamy złożyć VAT-Z.

Jak postąpić w sytuacji, gdy działalność zostanie wyrejestrowana, a wystąpi konieczność dokonania korekt deklaracji z miesięcy przed wyrejestrowaniem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access