Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2009 r.

PYTANIE

Sprzedajemy roboty budowlano-montażowe częściowo finansowane ze środków PHARE. Do wartości usługi sfinansowanej ze środków PHARE stosujemy stawkę podatku 0%, do pozostałej wartości robót 22%. Umowa o świadczenie usług ze środków PHARE została zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej. W umowie określono kwotowo wartość robót finansowanych z PHARE i ze środków własnych. VAT opłacany jest ze środków własnych. W wystawianej fakturze odrębnie określamy wartość usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej i ze środków własnych. Płatności za faktury wpływają nam na jedno konto bankowe.

Czy spełniono wystarczające warunki, do stosowania stawki 0%? Czy musimy posiadać wyodrębniony rachunek bankowy, na którym ulokowane byłyby tylko środki PHARE?

Podatek naliczony od zakupów za środki PHARE i własne rozliczamy na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7.

Czy postępujemy prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?