Czy po terminie obowiązywania umowy na roboty budowlane można podpisać aneks z mocą wsteczną zmieniający wartość tej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający w dniu 5.07.2018 r. może podpisać z wykonawcą aneks do umowy na roboty budowlane zmieniający wartość umowy, jeżeli termin obowiązywania umowy był do 29.06.2018 r.?

Dodać należy, że rozliczenie przewidziane w umowie jest kosztorysowe. Zamawiający zgodnie z umową ma 21 dni od 29.06.2018 r. na dokonanie odbioru robót.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access