Czy organizacja wycieczek i zielonej szkoły niezależnie od sposobu organizacji wycieczki jest zwolniona z VAT; czy można ją... - OpenLEX

Czy organizacja wycieczek i zielonej szkoły niezależnie od sposobu organizacji wycieczki jest zwolniona z VAT; czy można ją traktować jako usługę edukacyjną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 kwietnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2012 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. obok innej działalności gospodarczej prowadzi prywatne szkoły świadcząc usługi edukacyjne w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Na podstawie obowiązujących przepisów usługi edukacyjne (w tym pobierane czesne z naukę w szkołach) zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Spółka zaoferowała swoim uczniom możliwość zakupu w prowadzonych przez siebie szkołach podręczników. Zakup podręczników nie jest obligatoryjny. Spółka zamierza przy sprzedaży do wartości zakupionych podręczników doliczać własną marżę.

1) Czy sprzedaż podręczników dla osób, które zadeklarowały chęć zakupu podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy fiskalnej? Jeżeli tak czy podlegać będą fiskalizacji otrzymane zaliczki na poczet podręczników oraz wpłaty otrzymane przelewem bankowym?

W ramach działalności szkolnej spółka organizuje zieloną szkołę, wycieczki szkolne, wyjazdy integracyjne, wyjazdy do teatru itp. dla własnych uczniów. W niektórych przypadkach spółka może dokonywać zakupu kompleksowej usługi w innej firmie i następnie odsprzedaje uczniom doliczając jedynie marżę lub organizuje samodzielnie wszystkie elementy usługi (tj. transport, wyżywienie, zakup biletów, organizację zajęć itp.).

W okresie wakacyjnym oraz podczas ferii zimowych spółka organizuje zarówno dla swoich uczniów, jak i dla uczniów innych szkół podstawowych półkolonie wraz z wyżywieniem. Wyżywienie wchodzi w cenę pobieraną od rodziców dzieci, przy czym spółka kupuje wyżywienie od innego podmiotu, który przygotowuje posiłki w wydzierżawionej od spółki kuchni szkolnej. W ramach półkolonii prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, jak i zajęcia nauki języka angielskiego.

2) Czy organizacja wycieczek i zielonej szkoły niezależnie od sposobu organizacji wycieczki jest zwolniona z VAT; czy można ją traktować jako usługę edukacyjną?

3) Czy organizowanie półkolonii dla własnych uczniów i uczniów innych szkół korzysta ze zwolnienia od VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?