Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wprowadza nieprzekraczalne linie zabudowy m.in. od strefy uciążliwości linii energetycznej średniego napięcia oznaczając jednocześnie, że jest do sieć przeznaczona do demontażu.

Czy organ architektoniczno-budowlany powinien udzielić pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy budynek zlokalizowany jest z naruszeniem linii zabudowy wyznaczonej od strefy uciążliwości linii energetycznej SN podczas, gdy wspomniana linia została zdemontowana?

Plan miejscowy nie rozstrzyga o tym, czy po usunięciu linii SN przestają obowiązywać ustalone względem niej linie zabudowy. Inwestor przedkłada wraz z projektem budowlanym informację dysponenta sieci potwierdzającą wykonanie rozbiórki sieci SN na przedmiotowym terenie.

Czy organ może autorytarnie przyjąć, że wraz z usunięciem strefy uciążliwości przestała obowiązywać ustalona od strefy linia zabudowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?