Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 stycznia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Drelich Izabela
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2006 r.

PYTANIE

Zakład przetwórstwa spożywczego wytwarza odpady rybne. Część odpadów powstaje w wyniku pracy urządzeń: fileciarka, odościarka, separator, odgłowiarka, natomiast część odpadów jest wytwarzana w wyniku odkrajania na stołach przez pracowników części płetwy ogonowej, brzusznej oraz kości szyjnej. Łączna ilość odpadów rybnych powstających w zakładzie jest powyżej 5000 Mg/rok, z tego ilość odpadów z urządzeń wynosi mniej niż 5000 Mg/rok.

Na terenie zakładu znajduje się również warsztat, w którym wymienia się akumulatory oraz oleje w pojazdach i sprężarkach. Ilość olejów ze sprężarek wynosi poniżej 1 Mg/rok, natomiast łącznie z olejami z pojazdów wynosi powyżej 1 Mg/rok.

1.

Czy wszystkie odpady rybne powstające w zakładzie należy traktować jako odpady z instalacji, ponieważ wytwarzane są na terenie jednego zakładu i w związku z tym należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

2.

Czy w przypadku naprawy pojazdów (wymiany olejów, akumulatorów) prowadzonej w warsztacie zakładowym powstają odpady w związku z eksploatacją instalacji? Wymiana oleju w sprężarce i powstanie odpadu jest bez wątpienia z instalacji w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska. Czy jeżeli łączna ilość olejów ze sprężarek i pojazdów przekracza 1 Mg/rok, wówczas należy uzyskać pozwolenie a nie zatwierdzać program gospodarki odpadami niebezpiecznymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?