Czy obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów w spółce, w której udziałowcem jest... - OpenLEX

Czy obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów w spółce, w której udziałowcem jest podmiot z Francji, podlega opodatkowaniu u źródła i obowiązkom informacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Mikuła Patrycja
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2012 r.

PYTANIE

W spółce z o.o. posiadającej siedzibę w Polsce, której jedynym wspólnikiem jest spółka kapitałowa posiadająca rezydencję francuską, został obniżony kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów. Wspólnikowi nie został dokonany zwrot wpłat dokonanych pierwotnie na kapitał zakładowy, ponieważ kwota ta została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Czy w związku z powyższymi zdarzeniami na polskiej spółce ciążą jakieś obowiązki informacyjne względem urzędu skarbowego?

Jak wygląda kwestia podatku u źródła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?