Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 10 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Spółka prowadzi ewidencję amortyzacji podatkowej i amortyzacji bilansowej. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, amortyzacją bilansową objęte są istotne środki trwałe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na koniec 2011 r. spółka dokonała weryfikacji stosowanych stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Założono, że istotny środek trwały będzie amortyzowany do maja 2012 r. i po tym okresie zostanie dokonana jego sprzedaż. Jednak spółka w październiku 2012 r. podpisała nowy kontrakt (do 2015 r.) i do jego realizacji zostanie wykorzystany ten zamortyzowany już bilansowo w 100% środek trwały.

Czy należy dokonać korekty naliczonej w 2012 r. amortyzacji i ustalić nową stawkę bilansową z uwzględnieniem wydłużonego okresu eksploatacji środka trwałego?

Czy zacząć (od kiedy) amortyzowanie środka tylko od wartości rezydualnej przy ustaleniu nowej jej wysokości na koniec przewidywanego okresu eksploatacji (bez zmiany wartości początkowej środka trwałego)?

Przykład:

Środek trwały - tokarka

Data przyjęcia - 2001/04

wartość brutto - 861.186,06 zł

wartość rezydualna - 68.894,88 zł

Stawka bilansowa - 9,99%

Wartość amortyzacji za 2012 r. - 16.921,10 zł.

Spółka posiada środki trwałe w leasingu finansowym. Przyjęto okres amortyzacji tych środków zgodnie z długością umowy leasingowej. Po zakończeniu umowy środki zostaną wykupione i nastąpi dalsza ich eksploatacja.

W jaki sposób i od jakiej wartości należy amortyzować wykupiony środek trwały (dotyczy maszyn, których wartość wykupu jest nieznaczna)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację